peşterăPEŞTERĂ. Cu excepţia versetului din Iov 30:6, unde este folosit cuvântul hor, „scobitură", cuvântul ebr. care este tradus în mod obişnuit cu „peşteră" este me’ara. Peşterile naturale sunt foarte dese în Palestina, întrucât aproape toate ţinuturile deluroase ale Palestinei, la V de Iordan (cu excepţia formaţiunilor de bazalt din partea de S a Galileii) sunt formate din calcar şi roci cretacee. Din cele mai vechi timpuri, peşterile acestea au fost folosite ca şi locuinţe, ascunzători şi morminte.

a. Folosirea peşterilor ca locuinţe

Remarcabile peşteri-locuinţe care datează din sec. al 34/33-lea î.Cr. au fost descoperite la Tell Abu Matar, chiar la S de Beer-Şeba. Au fost scobite nişte grote mari, asemenea unor case cu mai multe încăperi, legate între ele prin galerii, pentru comunitatea prosperă a cultivatorilor şi a lucrătorilor în cupru. Mult mai târziu (în prima parte a mileniului al 2-lea î.Cr.), după nimicirea Sodomei şi a Gomorei, Lot şi cele două fiice ale lui s-au stabilit într-o peşteră (Geneza 19:30), iar David împreună cu oastea lui s-au adăpostit frecvent în Peştera Adulam (1 Samuel 22:21- 24). Elisei a stat şi el într-o peşteră la Horeb (1 Împăraţi 19:9-13).

b. Folosirea peşterilor ca refugiu

Iosua a încercuit pe cinci împăraţi canaaniţi care s-au ascuns într-o peşteră la Macheda (Iosua 10:16 ş.urm.). Israeliţii, de asemenea, s-au ascuns în felul acesta de madianiţi (Judecători 6:2) şi de invadatorii filisteni (1 Samuel 13:6). Obadia, prietenul lui Ilie, a ascuns 100 de proroci în peşteri, „câte cincizeci", de sabia Izabelei (1 Împăraţi 18:4,13); cf. Isaia 2:19; Evrei 11:38. În peşterile din Valea Iordanului şi de lângă Marea Moartă s-au descoperit dovezi cu privire la faptul că peşterile au fost folosite ca refugiu de-a lungul secolelor.

c. Folosirea peşterilor ca morminte

Aceasta era o practică foarte frecventă începând din timpurile preistorice (*ÎNGROPAREA ŞI BOCETUL). Cazuri foarte cunoscute în Scriptură sunt peştera de la Macpela care a fost folosită de Avraam şi de familia lui (Geneza 23, etc.), precum şi peştera din care Isus l-a chemat pe Lazăr atunci când l-a înviat din morţi (Ioan 11:38).

BIBLIOGRAFIE
Pentru utilizarea peşterilor ca locuinţe, vezi K.M. Kenyon, Achaeology in the Holy Land, 1960, p. 77-80, fig. 10; T. Abu Matar, cf. E.K. Vogel, Bibliography of Holy Land Sites, 1974, p. 15; EAEHL 1, p. 152-159; ca şi refugii, vezi P.W. şi N. Lapp, Discoveries in the Wadi ed-Daliyeh, AASOR 41, 1976; P. Benoit, J.T. Milik, r. de Vaux, Les Grottes de Murabba’at, Discoveries in the Judaean desert, 2, 1961; Y. Yadin, The Finds from the Bar Kokhba Period in the „Cave of letters", 1963.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: