povarăPOVARĂ. Acesta este un substantiv care este folosit de aproximativ 80 de ori, pentru a traduce mai multe cuvinte din ebr. şi gr.

1. Termenul ebr. massa’, „obiect ridicat", şi alte cuvinte înrudite care provin din rădăcina nasa’, „el a ridicat". Acest cuvânt apare cel mai frecvent, mai cu seamă referitor la prorocii (*ORACOLE).

2. Termenul ebr. sabal, „a purta o sarcină" (cu diferitele lui forme derivate).

3. Termenul ebr. yahab, „a da" (numai în Psalmul 55:22).

4. Termenul ebr. ’agudda, „sarcină" (numai în Isaia 58:6).

5. Cuvântul gr. baros, „un obiect greu".

6. Cuvântul gr. phortion, „un lucru care trebuie purtat".

7. Cuvântul gr. gomos, „încărcătura" unei corăbii (Faptele Apostolilor 21:3).

Aceşti termeni care apar mai mult de o singură dată diferă puţin în ceea ce priveşte înţelesul, şi par uneori să fie interschimbabili. Povară este tot ceea ce solicită trupul sau mintea (de ex. Ţefania 3:18); greutatea pe care o purta un om (2 Împăraţi 5:17); conducerea Bisericii sau a unui stat (Numeri 11:17); prezicerea unei judecăţi aspre (Isaia 13); munca, robia, suferinţa, frica (Psalmul 81:6; Eclesiastul 12:5; Matei 20:12; Legea lui Cristos (Matei 11:30; Apocalipsa 2:24); Legea ceremonială a lui Dumnezeu şi ceremoniile superstiţioase ale omului (Matei 23:4; Faptele Apostolilor 15:28); neputinţele omului (Galateni 6:2).

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: