pustiePUSTIE. În Scripturi, cuvintele traduse cu pustie se referă nu numai la ţinuturile sterpe ale deşerturilor formate din dune de nisip sau din roci şi care dau culoarea imaginii populare pe care ne-o formăm despre deşert, ci şi la stepe şi la ţinuturile de păşuni potrivite pentru creşterea vitelor.

Cel mai obişnuit cuvânt ebr. este midbar, un cuvânt atestat foarte bine şi în poemele epice canaanite din Ugarit (sec. al 14-lea î.Cr., şi chiar mai devreme) ca mdbr (Gordon, Ugaritic Manual, 3, 1955, p. 254, No. 458). Acest cuvânt poate indica păşuni cu iarbă (Psalmul 65:12; Ioel 2:22), care furnizează hrana oilor (cf. Exod 3:1), uneori arse de seceta verilor (Ieremia 23:10; Ioel 1:19-20); se mai referă şi la ţinuturile nelocuite în care nu se găsesc decât pietre şi nisip (Deuteronom 32:10; Iov 38:26). Acelaşi lucru descrie în NT cuvântul grecesc eremos; observaţi că „pustia" (VA, VSR, „loc singuratic") din Matei 14:15 nu duce lipsă de prea multă iarbă (Ioan 6:10).

Cuvântul ebr. yesimon, tradus uneori ca un nume propriu „Ieşimon", este folosit referitor la ţinuturile sterpe din Iudea  în 1 Samuel 23:19, 24; 26:1,3. Pustia văzută de pe vârful Pisga (Numeri 21:20; 23:28; cf. Deuteronom 34:1 ş.urm.) include fără îndoială ţinuturile sterpe de marnă de pe ambele părţi ale râului Iordan, înainte de intrarea acestuia în Marea Moartă, porvârnişurile Muntelui Pisga cu treptele lui din valea Iordanului, şi poate podişul înalt al deşertului Iudeii care se înalţă vis-a-vis de Ierihon, la N şi la S de Qumran. Pentru informaţii generale, cf. Deuteronom 32:10; Psalmul 107:4; Isaia 43:19. Pe lângă folosirea lui ca nume propriu pentru lunga vale creată în urma fisurii scoarţei dintre Marea Moartă şi Golful Aqaba, termenul araba poate fi folosit ca substantiv comun pentru stepă unde fiarele sălbatice trebuie să-şi caute hrana (Iov 24:5; Ieremia 17:6) sau deşert sterp (Iov 39:6, în paralel cu ţinuturile aride care conţin sare). Cuvântul siyya, „ţinut urcat" (Iov 30:3; Psalmul 78:17) şi tohu, „pustie", „locuri goale" (Iov 6:18; 12:24; Psalmul 107:40) se referă tot la pustiuri aride, nelocuite.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: