RamaRAMA. Numele ebr. rama din rădăcina rum „a fi înalt", a fost întrebuinţat pentru a desemna mai multe localităţi, toate amplasate pe înălţimi.

1. Rama lui Beniamin, de lângă Betel, din ţinutul Gabaonului şi Beerot, (Iosua 18:25), era un loc de popas pe drumul care ducea spre nord. Aici s-a hotărât levitul şi ţiitoarea lui să înnopteze (Judecători 19:13). Debora, judecătoarea a locuit în apropiere (Judecători 4:5). Când Asa împăratul lui Iuda şi Baeşa împăratul lui Israel s-au războit, Baeşa a construit aici un fort, dar când sirienii au atacat Israelul, Asa l-a distrus şi a clădit Gheba şi Miţpa din materialul rămas (1 Împăraţi 15:17, 21-22; 2 Cronici 16:1. 5-6).

Aici Nebuzaradan i-a strâns pe captivi după căderea Ierusalimului şi l-a eliberat pe Ieremia (Ieremia 40:1). Oraşul a fost reocupat după întoarcerea din Babilon (Ezra 2:26; Neemia 11:33).

Rama apare în mesajele unora dintre proroci (Osea 5:8; Isaia 10:29; Ieremia 31:15). Probabil că trebuie identificată cu Er-Ram, 8 km la N de Ierusalim, sau cu Ramat Rahel (Bet Haccherem), lângă mormântul tradiţional al Rahelei (Ieremia 31:15; 1 Samuel 10:2; Matei 2:18; Iosua, Ant. 8.303).

2. Locul naşterii şi ulteriorul cămin al lui Samuel, numit de asemenea şi Ramatamaim-Ţofim (1 Samuel 1:19, 2:11), de unde mergea în fiecare an într-un circuit (1 Samuel 7:17). Aici s-a întâlnit pentru prima oară cu Saul (1 Samuel 9:6,10) şi aici au venit bătrânii lui Israel să ceară un împărat (1 Samuel 8:4 ş.urm.). După disputa lui cu Saul, Samuel a venit aici (1 Samuel 15:34 ş.urm.). David şi-a găsit refugiu în Rama iar mai târziu a fugit la Nob (1 Samuel 19:18, 20:1).

Astăzi sunt sugerate patru posibile amplasări ale Ramei de odinioară: Ramallah, 13 km la N de Ierusalim; Beit Rama, 19 km NV de Betel, Er-Ram, Rama lui Beniamin şi Nebi Samwil. Există încă o incertitudine în această privinţă. Cuvântul mai este folosit şi ca nume pentru 3. un oraş la graniţa cu Aşer (Iosua 19:29; 4. un oraş împrejmuit al lui Neftali (Iosua 19:36); 5. un oraş al lui Simeon (Iosua 19:8; 1 Samuel 30:27); şi 6. o prescurtare pentru Ramot din Galaad (comp. 2 Împăraţi 8:28-29 şi 2 Cronici 22:5-6). vezi F.M. Abel, Géographie de la Palestine, 2, 1933, p. 427; D. Baly, Geography of the Bible, 1974.

J.A.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: