râuRÂU. Limba ebraică are multe cuvinte diferite care sunt des traduse cu „râu", cu toate că aceasta nu este întotdeauna cea mai exactă traducere a termenului original.

Termenul ebr. nahal este comun, şi înseamnă un curs de râu sau o matcă a unui torent; vara o albie de râu uscată sau o râpă, însă un torent gălăgios în sezonul ploios. Iabocul a fost o astfel de albie de râu (Deuteronom 2:37), precum au fost şi alte pâraie în povestirile despre Ilie. Pentru faptul că aceste albii de râu uscate se puteau transforma dintr-o dată în torente gălăgioase, ele reprezintă des mândria naţiunilor (Isaia 66:12), tăria năvălitorului (Ieremia 47:2), şi puterea inamicului (Psalmul 124:4). În vedenia sa, Ezechiel a văzut un nahal care curgea din Templu (47:5-12).

Cel de-al doilea termen, nahar, este termenul regulat pentru „râu" în ebraică. Se foloseşte la anumite râuri: de ex. râurile din grădina Eden (Geneza 2:10, 13-14), Eufratul (Deuteronom 1:7), şi râurile Etiopiei (Isaia 18:1), Damascului (2 Împăraţi 5:12), etc. În Exod 7:19; Psalmul 137:1, cuvântul ar trebui aproape în mod sigur să fie tradus cu termenul „canal". Apele din stânca lovită de Moise au format un nahar (Psalmul 105:41).

Cuvântul folosit cel mai des pentru Nil este ye’or. Termenul este de asemenea găsit în limba coptă, şi a fost probabil împrumutat din egipteană (BDB): vezi, de. ex. Geneza 41:1; Exod 1:22. Este folosit de Ieremia (46:7 ş.urm.) ca o comparaţie cu invazia egipteană.

Alte termene ebr. pentru „râu" sunt peleg, canale de irigaţie (Psalmul 1:3; 65:9); ’apiq, canal sau albie de râu (Psalmul 42:1; Isaia 8:7; şi yubal un pârâu sau curs al apei (Isaia 30:25; Daniel 8:2-3,6). În NT cuvântul folosit pentru „râu" este potamos. Este folosit pentru Eufrat (Apocalipsa 16:12) şi Iordan (Marcu 1:5); pentru râul care curge din tronul lui Dumnezeu (Apocalipsa 22:1 ş.urm.) şi pentru Duhul Sfânt cu sensul de apă vie (Ioan 7:38 ş.urm.).

J.G.S.S.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: