religieRELIGIE. Cuvântul religie „provine" din Vulgata, în care religia apare într-o parafrazare a pasajului din Iacov 1:26 ş.urm. În Faptele Apostolilor 26:5 el se referă la iudaism (cf. Galateni 1:13 ş.urm.) Aici şi în Cărţile apocrife threskeia se referă la manifestarea exterioară a credinţei, nu la conţinut, după cum am pune în constrast religia creştină cu budismul. RSV foloseşte, cu toate acestea, cuvântul apropiindu-se întrucâtva de acest sens în 2 Timotei 3:16 pentru a traduce termenul gr. eusebeia (cucernicie) şi din nou în 2 Timotei 3:5, unde, din nou am fi înclinaţi să folosim termenul „creştinism". Datorită asocierii lui threskeia cu iudaismul, întrebuinţarea acestui termen de către Iacov este probabil ironică. Lucrurile pe care el le numeşte elemente care ţin de threskeia curată şi neîntinată nu ar fi contat nicidecum în opinia oponenţilor săi ca threskeia.

Ezitarea actuală de a folosi cuvântul „religie" atât cu privire la conţinutul credinţei creştine, precum şi cu privire la manifestarea ei în închinare şi în slujbă, se datorează convingerii că creştinismul nu este doar una dintre religii, ci diferă de toate celelalte, prin faptul că tot conţinutul ei este revelat în mod divin iar manifestarea sa exterioară de către credincioşi nu reprezintă o încercare de a asigura mântuirea ci o jertfă de mulţumire pentru primirea ei.

J.B.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: