RiblaRIBLA.

1. Un loc în provincia Hamath, pe malul râului Orontes din Siria, pe al cărui mal drept se găsesc ruine lângă un sat modern numit Ribleh, care este localizat 56 km NE de Baalbek şi S de Hama. Locul poate fi apărat cu uşurinţă, dominând ruta principală din Egipt înspre Eufrat, precum şi pădurile şi văile dimprejur de la care se poate obţine hrană şi combustibil. Pentru aceste motive a fost aleasă Ribla de către Neco al II-lea ca şi comandament al Egiptului, după înfrângerea lui Iosia la Meghido şi jefuirea Cadeşului în 609 î.Cr. Aici el l-a detronat pe Ioahaz, şi a impus bir în Iuda, punându-l pe Ioiachin pe tron (2 Împăraţi 23:31-35). Când Nebucadneţar al II-lea i-a înfrânt pe egipteni la Carchemiş şi Hamat în 605 î.Cr., el de asemenea a ales Ribla ca şi bază militară pentru subjugarea Palestinei. De aici el a condus operaţii împotriva Ierusalimului în 589-587 î.Cr. şi aici a fost adus rebelul Zedechia pentru a fi orbit după ce a asistat la moartea celor doi fii ai săi (2 Împăraţi 25:6, 20-21; Ieremia 39:5-7; 52:9-27). Termenul „Diblat" (AV, redatân RV „Dibla") din Ezechiel 6:14 ar putea să se refere la acelaşi loc (vezi RSV), deoarece o situaţie necunoscută este puţin probabilă în context.

2. Riblat la colţul de NE al graniţei ideale a Israelului (Numeri 34:11) ar putea fi acelaşi loc cu 1., cu toate că se consideră că graniţa este extinsă mai în S (vezi Ezechiel 47:15-18). Sugestia adoptată în general, că acest termen trebuie citit „la Harbel" (LXX), modernul Harmel în Beqa, are o valoare insuficientă în evaluarea graniţei, deoarece acest loc se află la numai 13 km SV de Ribla 1 însăşi.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: