RutRUT. (În ebr. rut, probabil contractat din re‘ut, ”însoţitoare"). Rut este eroina cărţii care îi poartă numele (vezi articolul următor). Ea era o moabită care a trăit pe vremea judecătorilor.

În ţara ei proprie, Rut s-a căsătorit cu Mahlon (Rut 4:10), fiul cel mai mare al lui Elimelech şi Naomi, israeliţi din Betleemul lui Iuda care au venit în Moab din cauza foametei. Naomi a rămas văduvă şi apoi cei doi fii ai ei au murit fără să lase urmaşi. Ea s-a hotărât să se întoarcă în ţara ei de baştină, la care Rut a anunţat-o că dorea să o însoţească, prin adoptarea atât a naţiunii acesteia cât şi a Dumnezeului ei. Numai prin moarte ar fi putut fi despărţite (Rut 1:17).

În timpul recoltei orzului în Betleem, Rut s-a dus să culeagă pe câmpiile lui Boaz, o rudă bogată al lui Elimelech. Boaz a observat-o şi i-a oferit protecţia ca preţ al loialităţii ei faţă de Naomi. Ea a fost invitată să mănânce cu cei care luau recolta, şi a fost favorizată în timpul recoltelor de orz şi de grâu.

După ce s-a terminat recolta, şi a început aratul, după instrucţiile lui Naomi Rut s-a dus pe câmpul de arătură noaptea şi a cerut protecţia lui Boaz făcând apel la cavalerismul lui. El a trimis-o înapoi acasă dimineaţa, cu un cadou de şase măsuri de orz, şi promisiunea că dacă neamul ei cel mai apropiat nu era pregătit să se căsătorească cu ea, după cum prevedea legea pentru căsătorie, atunci el avea să o ia de soţie în baza dreptului de rudă răscumpărătoare (vezi Levitic 25:25, 47-49).

Împreună cu zece bătrâni ai cetăţii ca şi martori, el s-a dus la ruda mai apropiată a lui Naomi ca să răscumpere o bucată de pământ care aparţinuse lui Elimelech, şi care era o proprietate sacră care nu trebuia să fie vândută la nimeni în afara familiei (vezi Levitic 25:23). La aceasta el a adăugat obligaţia de căsătorie cu Rut după datina lor (Rut 4:5). Ruda cealaltă nu a putut face o cheltuială aşa de mare şi a renunţat la dreptul său în favoarea lui Boaz.

Rut s-a căsătorit astfel cu Boaz, şi primul lor copil, Obed, a fost dat lui Naomi pentru continuarea numelor lui Elimelech, Mahlon şi Chilion. El a fost bunicul lui David (1 Cronici 2:12; Matei 1:5)

M.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: