SacutSACUT. MT sikkut este tradus prin „tabernacol", sau „cort" (se crede a fi echivalent cu sukkat) în Amos 5:26 - verset în care se spune că Israelul a adoptat dumnezeii Asiriei. În acest verset cuvântul format doar din consoane este skkt mlkkm, care se traduce cel mai corect prin „Sacut împăratul vostru", decât prin „tabernacolul lui Moloch al vostru" cum este redat de LXX. Consoanele skkt au fost vocalizate pentru a forma sikkut „tabernacol", probabil prin folosirea vocalelor lui siqquş care înseamnă „lucru abominabil". Cu toate acestea, versetul are un sens mai bun dacă folosim sacut în loc de „tabernacol". Sacut a fost numele unui zeu al războiului, al soarelui şi al luminii, Adar-malek sau Saturn (vezi 2 Împăraţi 17:31, Adramelec), de altfel cunoscut ca Ninurta (SAG.KUT). Kaimanu sau Kaiwanu sunt nume alternative ale planetei. De aceea traducerea lui Amos 5:26 ar trebui să fie similara traducerii VSR, „Veţi ridica dar pe Sacut împăratul vostru, şi pe Kaiwan zeul vostru - stea, chipurile voastre idoleşti, pe care vi le-aţi făcut..." (Alţii, totuşi, ca şi NEB, privesc această interpretare astrală ca improbabilă şi, urmând traducerea LXX, văd în Saikkut o referire la cortul-sanctuar, traducând Kaiwan ca „piedestal(e)" - interpretare atestată destul de timpuriu în Zadokite Work din primul secol î.Cr.) (*REMFAN.)

J.A.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: