soareSOARE. (Ebr. semes; gr. helios). Pe lângă multe referinţe care indică doar timpul zilei, Biblia menţionează efectele naturale ale soarelui, cum ar fi determinarea creşterii roadelor pământului (Deuteronom 33:14; 2 Samuel 23:4), vestejirea lăstarelor care nu au rădăcini suficient de adânci (Matei 13:6), producerea unor vătămări fizice (Psalmul 121:6; Isaia 49:10; Iona 4:8; Apocalipsa 7:16; 16:8 etc.) şi inspirarea dorinţei de viaţă (Eclesiastul 11:7). Aluziile poetice la „cortul soarelui" (Psalmul 19:4) şi la „locuinţa" soarelui (Habacuc 3:11) au fost sugerate probabil de termenul ebraic pentru apusul soarelui, bo, care înseamnă literal „a intra". O idee paralelă îşi găseşte expresia pe anumite peceţi babiloniene, care reprezintă soarele ieşind pe o poartă. Închinarea la soare, interzisă în mod expres (Deuteronom 4:19; 17:3), a cunoscut diferite forme în Iuda (2 Împăraţi 23:11; Ezechiel 8:16-17). Câteva pasaje indică stăpânirea lui Dumnezeu asupra soarelui (Iosua 10:12-14; 2 Împăraţi 20:8-11; Isaia 38:7-8). Cadranul soarelui lui Ahaz (2 Împăraţi 20:11: Isaia 38:8) a avut probabil forma unei scări (*TREPTE). În cartea Psalmilor soarele este menţionat de trei ori ca şi emblemă a permanenţei (Psalmul 72:5,17; 89:36) şi se spune că Dumnezeu Însuşi este un soare (Psalmul 84:11), implicând că El este sursa luminii spirituale şi a bucuriei. Faţa lui Isus în momentul transfigurării este comparată cu un soare strălucitor (Matei 17:2) şi i-a apărut lui Ioan în Patmos ca „soarele când străluceşte în toată puterea lui" (Apocalipsa 1:16). Pe de altă parte, se declară că gloria lui Dumnezeu şi a lui Cristos este mai mare şi mai durabilă decât lumina soarelui (Isaia 24:23; 60:19; Faptele Apostolilor 26:13; Apocalipsa 21:23; 22:5). Maleahi prezice că în ziua Domnului „soarele neprihănirii" va răsări aducând vindecare cu razele lui pentru acei care se tem de Dumnezeu. În contextul său, acest lucru înseamnă nu numai că cei răi vor fi pedepsiţi, ci că dreptatea lui Dumnezeu va fi reabilitată şi dorinţa de neprihănire a omului şi mediului înconjurător va fi îndeplinită pe deplin (Maleahi 4:2). Părinţii au înţeles expresia ca referindu-se la Cristos şi obiecţia că semes este la genul feminin nu poate fi pusă în discuţie în ceea ce priveşte folosirea cuvântului în Psalmul 84:11 (vezi mai sus), între imaginile artistice asociate cu „ziua Domnului" în Scriptură există o eclipsă de soare (Isaia 13:10; Ioel 2:10; 3:15; Amos 8:9; Matei 24:29; Apocalipsa 6:12), totodată, a treia parte din soare îşi va înceta funcţionarea după ce va suna cea de-a patra trompetă (Apocalipsa 8:12).

W.J.C.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: