Sopater, SosipaterSOPATER, SOSIPATER. Un credincios din Berea în Macedonia (Faptele Apostolilor 20:4), a fost unul din echipa misionară ce l-a aşteptat pe Pavel la Troa, iar apoi l-a însoţit în Asia pe drumul lui spre Siria. Sosipater este numit în Romani 16:21 rudă (syngenes) a lui Pavel. Salutul lui a fost adresat bisericii din Roma.

Unii consideră că cele două referinţe au în vedere acelaşi bărbat. Poate că Sopater a fost un rod al predicării lui Pavel în Macedonia şi, era deci o rudă a lui Pavel în Cristos. El reprezenta probabil biserica din Berea în delegaţia ce urma să călătorească împreună cu Pavel pe mare pentru a duce contribuţiile bisericilor dintre Neamuri la Ierusalim.

C.H.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: