stăpânSTĂPÂN. Traducerea a cinci cuvinte ebr. şi a şapte cuvinte gr. În VT cel mai frecvent termen este ’adon, „stăpân", „domn", întâlnit de 96 de ori, mai ales când se face referire la alte persoane decât la Dumnezeu - de ex. un stăpân de sclavi (Geneza 24:14 etc. TDOT 1, p. 59-72). ba’al, „proprietar", „stăpân", apare de cinci ori, denotându-l în general pe stăpânul casei (Judecători 19:22; cf. Matei 10:25; gr. oikodespotes; TDNT 2, p. 49; TDOT 2, p. 181-200). Pentru dumnezeul fenician, vezi *BAAL.) rob, „mare", „căpetenie", apare de patru ori, mai ales în combinării cu un alt cuvânt - de ex. „căpetenia vrăjitorilor" (Daniel 4:9; 5:11), „căpetenia famenilor dregători" (Daniel 1:3). De două ori, cuvântul ebr. este sar, „prinţ", „şef, „comandant" (Exod 1:11; 1 Cronici 15:27 - vers. Cornilescu: ispravnic, respectiv căpetenie n.tr.) şi odată este , er, „a veghea", „a agita" (Maleahi 2:12), unde VR şi VAmg redau prin „cel ce veghează" iar VSR „cineva care să mărturisească" (utilizând în loc de er).

ÎN NT cel mai folosit termen este didaskalos (TDNT 2, p. 148-159), „învăţător", „instructor", întâlnit de 47 de ori, toate în evanghelii, cu excepţia textului din Iacov 3:1. despotes (TDNT 2, p. 44-49) denotă de obicei un stăpân de sclavi şi este folosit de cinci ori (ex. 1 Timotei 6:1-2). Un cuvânt ciudat în contextul Evangheliei lui Luca şi găsit acolo de şase ori, de fiecare dată când ucenicii se adresează lui Isus, este epistolă (TDNT 2, p. 622-623), „supraintendent", „supraveghetor" (de ex. Luca 5:5). Kyrios (TDNT 3, p. 1039-1095), „stăpân", „domn" este tradus „stâpân" de 14 ori, adesea semnificând Dumnezeu sau Cristos (de ex. Marcu 13:35; Efeseni 6:9). Un alt cuvânt tradus ca stăpân este kathegetes, „un conducător", „un îndrumător" în sens scolastic) (Matei 23:8, 10). Gr. rhabbi (TDNT 6, p. 961-965), *Rabi, din ebr. rabbi, „stăpânul meu", este folosit cu referire la Isus (de ex. în Ioan 4:31) în 12 din cele 15 apariţii ale lui. În sfârşit, kybernetes (TDNT 3, p. 1035-1037), „stăpânul vaporului", „pilot" se întâlneşte de două ori (Faptele Apostolilor 27:11; Apocalipsa 18:17).

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: