sterilitateSTERILITATE. Starea unei soţii care nu dă naştere la copii a fost întotdeauna privită în Orient nu doar ca un motiv de părere de rău, ci şi ca o imputare, un motiv de ruşine ce putea duce la divorţ. Aceasta este cauza râsului deznădăjduit al Sarei, a rugăciunii mute a Anei (1 Samuel 1:10 ş.urm.), a alternativei pătimaşe a Rahelei de a avea copii sau de a muri (Geneza 30:1) şi a strigătului Elisavetei cum că Dumnezeu i-a luat motivul de ruşine (Luca 1:25). Caracterul teribil al judecăţii ce urmează să vină asupra Ierusalimului este accentuat de afirmaţia incredibilă „Ferice de cele sterpe..." (Luca 23:29). Se credea că darul copiilor sau oprirea de a avea copii indică binecuvântarea lui Dumnezeu sau respectiv blestemul din partea Lui (Exod 23:26; Deuteronom 7:14), la fel cum era cu fertilitatea sau ariditatea pământului (Psalmul 107:33-34).

J.W.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: