StefanaSTEFANA. Un corintean a cărui familie, una din puţinele botezate de Pavel însuşi (1 Corinteni 1:16), era cunoscută pentru străduinţele ei în serviciul creştin voluntar; Pavel, gândindu-se probabil la partidele corintene, cere recunoaşterea unei asemenea conduceri (1 Corinteni 16:15 ş.urm.). Expresia „cel dintâi rod al Ahaiei" (cf. Romani 16:5) a fost interpretată drept indicând o origine ateniană (Faptele Apostolilor 17:34), însă ea ar putea indica mai degrabă prima familie creştină din provincie, şi astfel seriozitatea bisericii de acolo (cf. Ramsay, BRD, p, 385 ş.urm.). Legătura făcută uneori cu ordinarea apostolică a „celor dintâi roade" ale lor, în 1 Clement 42, este pur verbală.

Stefana împreună cu *Fortunat şi cu *Ahaic i-au făcut plăcere lui Pavel, vizitându-l la Efes (1 Corinteni 16:17): fără îndoială ei aveau cu ei scrisoarea corintenilor şi s-au întors cu 1 Corinteni. O legătură cu „casa" *Cloei este improbabilă.

Numele este un diminutiv (de la Stephanephoros?). Două manuscrise târzii ale Faptelor Apostolilor 16:27 îl identifică pe Stefana cu temnicerul din Filipi.

A.P.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: