steagSTEAG.

1. Ebr. degel, însemnând „stindard" sau „drapel" este redat în VSR de patru ori prin „steag", engl. banner şi şi de 14 ori prin „stindard", engl. standard. În pustie fiecare trib era marcat prin propriul lui steag (Numeri 1:52; 2:2-3 etc). În Psalmul 20:5 cuvântul este folosit pentru un steag de luptă. În Cântarea Cântărilor este folosit figurativ pentru ca Sulamita să desemneze înfăţişarea distinsă a iubitului ei (Cântarea Cântărilor 5:10, VAmg) şi de către el atunci când se referă la frumuseţea ei copleşitoare (Cântarea Cântărilor 6:4, 10; cf. 2:4).

2. Ebr. nes, însemnând „emblemă" este redat adesea prin „steag", engl. banner, în VSR. În Isaia 11:12 se spune că Mesia va înălţa un astfel de steag, în timp ce v. 10 se pune că El însuşi este un steag. Probabil că referinţa aceasta din urmă vrea să fie o legătură cu „Domnul este steagul meu" (Iehova-nisi, VA) din Exod 17:15. VSR procedează probabil corect îndepărtând referinţa la steag din Isaia 10:18 şi 59:19.

G.W.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: