ŞaruhenŞARUHEN. Un aşezământ simeonit (Iosua 19:6). Sursele egipt. menţionează Srhn, o fortăreaţă din timpul hicsoşilor care a rezistat atacului lui Ahmoze timp de 3 ani cca. 1550 î.Cr., oprindu-l pe acesta de la alte cuceriri; de obicei identificat cu Tell el-Far’a, la 24 km în S de Gaza (Albright, BASOR 33, 1929, p. 7). În urma unor succinte lucrări de excavaţie efectuate de Petrie s-au descoperit dovezile unei ocupaţii puternice de către filisteni. Contextul din Iosua de asemenea plasează localitateaTell el-Huweilfeh, la 1/2 de km la N de Khirbet Rammamein (Ain Rimmon?), propus anterior de către Albright, JPOS 4, 1924, p. 135. Vezi de asemenea Alt, JPOS 15, 1935, p. 311 ş.urm.. Vezi de asemenea referinţele din E.K. Vogel, Bibliography of Holy Land Sites, 1974, p. 84.

J.P.U.L.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: