ŞebnaŞEBNA. Un înalt oficial din guvern sub domnia lui Ezechia, căruia i-a fost atribuită în diverse locuri funcţia de ministru („care este peste casă 'dregătorul casei împărăteşti", Isaia 22:15), secretar (soper, „logofăt", 2 Împăraţi 18:18; 19:2; Isaia 36:3), şi om de stat (soken, „vistiernic", Isaia 22:15). Un om bogat, el a fost mustrat de Isaia pentru că a pregătit un mormânt monumental săpat în stihcă, şi i-a fost prorocită căderea (Isaia 22:15-19). O parte dintr-o inscripţie de pe un astfel de mormânt a fost descoperită (N. Avigad, IEJ 3, 1953, p. 137-152; DJ. Wiseman, IBA, 1958, p. 59). Numele întreg al lui Şebna ar putea să fie Şebania(u), un nume întâlnit în inscripţii contemporane şi pe peceţi ebr. (IEJ 18, 1968, p. 166-167), şi care poate fi comparat cu acei preoţi levitici născuţi mai târziu (Neemia 9:4-5; 10:10; 1 Cronici 15:24).

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: