împărăteasa din ŞebaÎMPĂRĂTEASA DIN ŞEBA. O împărăteasă sabaeană (*ŞEBA) căreia nu i se menţionează numele, şi care a călătorit la Ierusalim pentru a verifica înţelepciunea lui Solomon (1 Împăraţi 10:1-10,13; 2 Cronici 9:1-9, 12). Un scop important al vizitei ei costisitoare (1 Împăraţi 10:10) care însă a fost încununată de succes (1 Împăraţi 10:13) pare să fi fost tratativele de afaceri cu Solomon, al cărui control asupra rutelor de comerţ punea în încurcătură venitul pe care sabateenii erau obişnuiţi să-l primească de la caravanele care treceau prin teritoriul lor - un venit de care Şeba (sau mai bine Saba) depindea, în ciuda faptului că se bucurau şi de un venit apreciabil din agricultură, datorită ploilor favorabile şi a unui sistem de irigaţie eficient. Condimentele, aurul şi pietrele preţioase cu care ea a căutat să câştige favoarea lui Solomon (1 Împăraţi 10:3, 10) erau tipice pentru încărcăturile preţioase ale acestor caravane care făceau legătura dintre resursele din E Africii, India şi Arabia de S cu pieţele din Damasc şi Gaza prin oaze ca Mecca, Medina şi Tema.

Atât inscripţiile asir. cât şi cele din S Arabiei depun mărturie cu privire ia prezenţa reginei în Arabia prin sec. al 8-lea î.Cr. (Vezi N. Abbott, „Pre-Islamic Arab Queens", AJSL 58, 1041, p. 1-22.) Domesticirea extinsă a cămilelor cu vreo 2 secole înainte de perioada lui Solomon, a făcut călătoria împărătesei din Şeba posibilă, o călătorie de vreo 2.000 de km (1 Împăraţi 10:2).

Voinţa ei de a face această călătorie grea este contrastată de către Cristos starea de automulţumire a iudeilor în Matei 12:42, unde este numită „împărăteasa de la Miazăzi", un titlu care reflectă o construcţie semitică asemenea lui malkat seba sau malkat yamin, împărăteasa din Şeba sau din Yemen.

Această împărăteasa este venerată în legendele etiopiene, în special în Kebra Nagast („Slava împăraţilor"), ca şi împărăteasa Etiopiei care prin Solomon l-a născut pe primul rege al Etiopiei. Această legendă reflectă o legătură apropiată care a existat în antichitate între Arabia de S şi Africa de E, pe care o menţionează şi Josephus când o numeşte pe această împărăteasă „împărăteasa Egiptului şi a Etiopiei" (Ant. 8. 165-175; cf. de asemenea Gregory of Nyssa, Homilies on the Song of Songs 7). Legendele arabe o numesc Bilqis.

BIBLIOGRAFIE
Samuel Abramsky, EJ, 15, p. 96-111; J. Gray, I and II Kings, 1970, p. 258-262; James B. Pritchard (ed.), Solomon and Sheba, 1974.

D.A.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: