TartanTARTAN. Titlul unui înalt demnitar asirian. În VT sunt menţionate două persoane cu acest titlu. Primul a fost trimis de Sargon II ca să asedieze şi să cucerească Aşdodul în 711 î.Cr. (Isaia 20:1). Al doilea a venit de la Sanherib, împreună cu alţi demnitari (*RABSARIS, *RABŞACHE) şi cu o armată ca să ceară capitularea Ierusalimului în 701 î.Cr. (2 Împăraţi 18:17). În nici unul dintre aceste cazuri nu ne este dat numele personal al demnitarului. Termenul asir. turtanu este menţionat în textele Eponime asiriene ca fiind cel mai înalt demnitar după rege. El era de asemenea conducătorul unei provincii a cărei capitală a fost Haran.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: