ŢefaniaŢEFANIA. Singura referire biografică la Ţefania apare în primul verset al cărţii care îi poartă numele. Genealogia prorocului este urmărită în urmă timp de patru generaţii până la Ezechia. Deşi acest Ezechia nu este identificat cu regele iudeu cu acelaşi nume, forma neobişnuită a genealogiei lui Ţefania este explicată cel mai bine folosind această presupunere.

Numele lui Ţefania, „Iahve a ascuns", poate sugera că prorocul a fost născut în perioada atrocităţilor comise de Manase, care „a vărsat mult sânge nevinovat" (2 Împăraţi 21:16).

Ţefania a prorocit în timpul domniei rudeniei sale, Iosia, strănepotul lui Ezechia. Iosia s-a urcat pe tron la vârsta de 8 ani (640 î.Cr.) şi a fost influenţat în mare măsură de marele preot Hilchia. Se poate presupune că Ţefania a influenţat de asemenea în bine pe regele Iosia. În al 18-lea an al domniei sale tânărul rege a poruncit renovarea Templului în cursul căreia a fost găsită „cartea Legii lui Iahve". Când a fost citită înaintea regelui şi a locuitorilor Ierusalimului, această Scriptură a produs reformarea felului de viaţă al naţiunii.

Probabil că Ţefania a slujit în prima parte a domniei lui Iosia. El vorbeşte despre „rămăşiţa lui Baal" în Ierusalim (Ţefania 1:4) şi despre alte obiceiuri idolatre care au fot abandonate după descoperirea legii (1:5; cf. 2 Împăraţi 22:1-23:25; 2 Cronici 34:1-7).

Probabil că Naum, care a prorocit nimicirea cetăţii Ninive, care a avut loc în 612 î.Cr., a fost contemporan cu Ţefania, la fel ca şi Ieremia, care a ajuns să vadă distrugerea Ierusalimului (587 î.Cr.). Durata propovăduirii lui Ţefania nu este cunoscută.

C.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: