cartea lui ŢefaniaCARTEA LUI ŢEFANIA. Aceasta este a noua dintre cărţile prorocilor mici. Se ocupă în principal cu Ziua Domnului, Ziua lui Iahve, care a apărut anterior în prorociile lui Amos (Amos 5:18- 20).

Ţefania, însă, a făcut din Ziua lui Iahve mesajul său central, Vedeniile Zilei lui Iahve au jucat mai târziu un rol important în literatura apocaliptică.

I. Schiţa conţinutului

a. Avertisment despre Ziua iminentă a lui Iahve, 1:1-2:3.
(i) Introducere (1:1).
(ii) Distrugerea tuturor lucrurilor (1:2-3).
(iii) Judecata lui Iuda şi a Ierusalimului (1:4-13).
(iv) Descrierea judecăţii (1:14-18).
(v) Judecata poate fi evitată (2:1-3).

b. Judecata naţiunilor străine, 2:4-15
(i) Filistia (2:4-7).
(ii) Moab şi Amon (2:8-11).
(iii) Egipt (2:12).
(iv) Asiria (2:13-15).

c. Judecata Ierusalimului şi binecuvântarea viitoare, 3:1-20
(i) Judecarea păcatelor Ierusalimului (3:1-8).
(ii) Binecuvântarea rămăşiţei lui Iuda (3:9-20).

II. Cadrul istoric

Starea religioasă a regatului lui Iuda s-a deteriorat simţitor după moartea lui Ezechia. Manase, fiul său, a reconstruit altarele lui Baal pe care le-a distrus Ezechia (2 Cronici 33:1-11). Religia a fost înjosită la nivelul unui formalism exterior cras. Renaşterea închinării idolatre, obişnuită în zilele lui Ahaz (2 Împăraţi 16:3-4) a fost, din punct de vedere profetic, o respingere a legământului lui Israel cu Iahve.

Invadatorii sciţi au atacat Asiria în 632 î.Cr. Iosia a reuşit să ducă la îndeplinire reformele sale fără să se teamă de amestecul Asiriei. Sciţii au înaintat spre V Asiei şi au ajuns la graniţa Egiptului, unde au fost opriţi de faraonul Psammetic I care le-a oferit bani. Se pare că ei nu au atacat Israelul, deşi ferocitatea atacului lor a constituit cadrul în care Ţefania a zugrăvit mânia lui Iahve.

III. Mesajul cărţii

Prorociile lui Ţefania încep cu un mesaj sumbru. Prorocul a condamnat idolatria pe care a văzut-o în Ierusalim, unde nu a existat o trezire spirituală din vremea lui Ezechia. Ţefania a declarat că judecata lui Dumnezeu era iminentă împotriva vecinilor idolatri ai lui Iuda (2:4-15), precum şi împotriva lui Iuda şi a Ierusalimului (1:4-18; 3:1-7).

Prorocul, însă, nu este un pesimist. Dincolo de nenorocirea viitoare el vede o zi mai bună. Dumnezeu trebuie să treacă poporul Său prin focul încercărilor pentru a-l pregăti pentru a fi o binecuvântare pentru toată omenirea.

Unele dintre abuzurile condamnate de Ţefania au fost îndepărtate în cursul reformei lui Iosia (621 î.d. Cr.).

BIBLIOGRAFIE
J. M. P. Smith ş.a., în ICC, 1912; G. G. Stonehouse, WC, 1929; C. L. Taylor în IB, 6, 1956; J. H. Eaton, Obadiah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, TBC, 1961; J. D. W. Watts, Joel, Obadiah, Jonah, Nahum, Habakkuk and Zephaniah, CBC, 1975.

C.F.P..

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: