TidealTIDEAL. Unul dintre cei patru regi care au învins pe cei cinci regi ai cetăţilor din câmpie (Sodoma, Gomora, etc.), înăbuşind revolta lor 13 ani mai târziu, pe vremea lui Avraam (Geneza 14:1-9). Numele ebr. tid’al derivă de la numele anatolian vechi Tudhali(y)a, bazat pe numele unui munte sacru (E. Laroche, Les noms des Hittites, 1966, p. 191, 276, 283), atestat de asemenea în textele alfabetice de la Ugarit ca tdgl, ttgl (C. Virgolleaud, Palais royal d’Ugarit, 2, 1957, p. 64-66 No. 39:21, 92 No. 69:4).

„Tideal regele goyim" (popoarelor, grupurilor) nu poate fi identificat în prezent. Regii hitiţi Tudkhalia II-IV (sec. al 15-13-lea î.Cr.) apar prea târziu, din punct de vedere cronologic, la fel ca şi în textele ugaritice. Numele, însă, este mai vechi şi probabil că datează din prima jumătate a mileniului al 2-lea î.Cr. Tudkhalia I (sec. al 17-lea î.Cr.?), tatăl lui Pusarruma, apare în listele de daruri ale regilor hitiţi („C”, H. Otten, Mitteilungen da. Deutsch. Orient-Gesellschaft 83, 1951, p. 62 ş.urm.; K. A. Kitchen, Suppiluliuma and the Amarna Pharaohs, 1962, p. 53 şi Otten, Die hethitischen historischen Quellen und die altorientalische Chronologie, 1968, p. 26). În relatarea asediului cetăţii Urshu, puţin mai târziu, se face o referire în trecut la un oficial (?) numit Tudkhalia (H. G. Güterbock, ZA 44, 1938, p. 122/3:17; p. 135). Într-o referire şi mai veche (cca. sec. 19/18 î.Cr.), Tudkhalia apare cel puţin de două ori ca nume personal în tăbliţele în limba asiriană veche de la Capadocia (Laroche, op. cit., p. 191:1389:1; P. Garelli, Les Assyriens de Cappadoche, 1963, p. 160).

În prima parte a mileniului al 2-lea î.Cr. alianţele de regi sunt atestate frecvent în Mesopotamia; la fel este atestată şi în Anatolia existenţa unor regi proeminenţi care aveau domnitori vasali - câteva asemenea cazuri sunt atestate clar (A. Goetze, Kleinasien, 1957, p. 75; Garelli, op. cit., p. 61 ş.urm. 206, n.4), dar nu prezintă nicidecum exhaustiv tot ce s-a petrecut cândva. Prin urmare, este logic să presupunem că Tideal din Geneza 14 a fost un asemenea rege din Anatolia care (la fel ca şi Anum-hirbi) a pătruns spre S, în Levant. Vezi de asemenea Kitchen, Ancient Orient and Old Testament, 1966, p. 44-46, cu bibliografie.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: