TihicTIHIC. Un bărbat din Asia - textul „apusean" spune că era din Efes - care l-a însoţit pe Pavel la Ierusalim, fără îndoială ca delegat al bisericii sale cu ajutoarele strânse (Faptele Apostolilor 20:4; cf. 1 Corinteni 16:1-4). El a fost reprezentantul personal al apostolului - fiind probabil (dacă socotim că „trimis" este la timpul aorist epistolar) purtătorul Epistolei către coloseni (Coloseni 4:7-9) şi Efeseni (Efeseni 6:21-22), iar dacă Epistola către *Efeseni a fost o scrisoare circulară, atunci a fost trimis şi la celelalte biserici din Asia. Se pare că Pavel l-a considerat ca un posibil înlocuitor al lui Tit în Creta (Tit 3:12) şi se pare că l-a trimis la Efes (cu a 2-a Epistolă către Timotei?), tocmai când era nevoie de Timotei în altă parte (2 Timotei 4:12). Aceste însărcinări reflectă încrederea pe care o avea Pavel în el şi pe care a apreciat-o (Efeseni 6:21; Coloseni 4:7). Faptul că este numit „slujitor" în aceste contexte este probabil legat de slujirea lui în biserică sau de slujirea lui pentru Pavel; este puţin probabil că s-ar referi la funcţia lui de *diacon. Unii care au pus la îndoială autenticitatea

Epistolei către efeseni au asociat originea ei cu persoana lui Tihic (cf. W. L. Knox, St. Paul and the Church of the Gentiles, 1939, p. 203; C. L. Mitton, Epistle to the Ephesians, 1950, p. 268).

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: