ŢoanŢOAN. Cetatea egipteană antică dân(t) care corespunde cu numele ebr. soâan. Numele grec Tanis  a fost dat localităţii San el-Hagar din apropiere de malul de S al Lacului Menzaleh în Delta de NE. Nota curioasă din Numeri 13:22 care afirmă că Hebronul a fost construit cu 7 ani înainte de Ţoan din Egipt poate indica reconstruirea cetăţii Ţoan în timpul Regatului Mijlociu (cca. 2000-1800 î.Cr.); sau mai probabil, reconstruirea de către regii hicsoşi din secolul al 16-lea î.Cr., a căror capitală de N ar putea să fi fost Avaris Ţoan. Cu privire la era Tanis , vezi *cronologia Vechiului Testament, III. b. Psalmul 78:12, 43 plasează minunile din Exod în „câmpia Ţoanului", identificată cu termenul egiptean sht d’(nt), „ogorul lui Djaâ(ne), un termen care se pare că a fost aplicat regiunii din apropierea Ţoanului; identificarea Ţoanului cu *Ramses este puţin probabilă. Din 1100 î.Cr. până în cca. 660 î.Cr., Ţoanul a fost capitala Egiptului în dinastiile 21-23 şi a fost baza de N a dinastiei a 25-a etiopiene. De aici provine proeminenţa Ţoanului ca şi sediu al consilierilor şi prinţilor faraonului (Isaia 19:11, 13; 30:4) şi între cetăţile egiptene din judecata rostită de Ezechiel (30:14). Cu privire la Ţoan/Tanis , vezi A. H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, 2, 1947, p. 199*-201* şi P. Montet, Les Énigmes de Tanis , 1952; H. Kees, Tanis , 1964.

K.A.K.

Un comentariu:

Cele mai citite articole: