torsul şi ţesutulTORSUL ŞI ŢESUTUL.

Două unelte erau folosite pentru tors (ebr. tawa; gr. netho). Furca (ebr. kisor, Proverbe 31:19), pe care erau înfăşurate fibrele netoarse, era ţinută în mâna stângă, iar fusul (ebr. pelek, Proverbe 31:19) era învârtit cu degetele mâinii drepte pentru a răsuci fibrele scurte pentru a forma un fir. Fusul era confecţionat din lemn, lung de 23 până la 30 cm şi avea în partea de jos o roată grea de piatră sau de lut pentru a-i da o inerţie mai mare în mişcarea de rotaţie. Un cârlig la unul dintre capete ţinea firul care, atunci când era tors, era răsucit pe tija fusului. Erau folosite pentru tors o diversitate de fibre cum sunt inul sau lâna (Levitic 13:47), părul de capră (Exod 35:26) şi părul de cămilă (Matei 3:4), dar amestecul diferitelor feluri de fibre era interzis, din motive de puritate rituală (Levitic 19:19).

În Israel femeilor le revenea sarcina de a toarce (Exod 35:25; Proverbe 31:19). Pentru ţesut (ebr. ’arag; gr. hyphaino), însă, erau folosiţi atât bărbaţi (Exod 35:35) cât şi femei (2 Împăraţi 23:7), iar existenţa unei bresle a ţesătorilor este indicată în 1 Cronici 4:21. Nu se ştie dacă era folosit mai mult în Israel, războiul de ţesut vertical  sau orizontal, deşi faptul că părul lui Samson a fost ţesut în pânză (Judecători 16:13) sugerează un război de ţesut orizontal cel puţin în cazul acesta. În Egipt războaiele de ţesut orizontale erau obişnuite şi ca atare continuă să fie folosit de beduinii şi ţăranii din Palestina. Se pare că ţesătorii din Egipt erau renumiţi în mod deosebit pentru pânza albă (Isaia 19:9).

Sulul de ţesut (manor) cu care este comparată coada suliţei lui Goliat (1 Samuel 17:7), era folosit pentru ridicarea şi coborârea longitudinală a firelor din urzeală (seti) pentru a permite suveicii să ducă firul transversal (’ereb, Levitic 13:48). Firul de bătătură era apoi bătut cu un băţ sau „ac" (yated, Judecători 16:14) pentru a da tărie pânzei.

Meşteşugul familiar al ţesutului oferă câteva comparaţii foarte potrivite în VT; viteza cu care se mişcă suveica descrie iuţeala cu care trece viaţa omului (Iov 7:6), iar moartea este comparată cu tăierea pânzei ţesute din urzeala războiului (Isaia 38:12). Torsul şi ţesutul sunt date ca exemple de trudă omenească neîncetată de care lumea naturală este scutită (Luca 12:270.

BIBLIOGRAFIE
R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology, 4, 1956; A. Neuburger, The Technical Arts and Sciences of the Ancients, 1930.

G.I.E.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: