tovarăş de jugTOVARĂŞ DE JUG. Gr. synzygus, „tovarăş dejug" (Filipeni 4:3) este tratat ca un nume personal în WH şi în alte lucrări, ca şi cum Pavel ar fi spus „Tovarăş de jug cu numele şi tovarăş de jug prin natura lui". Este însă cert că acest cuvânt trebuie luat ca un substantiv comun, iar persoana numită (nu Lidia, cum a presupus S. Baring-Gould, sau soţia lui Pavel, cum au presuus alţii) este probabil Luca, care se pare că a stat la Filipi cei 7 ani care separă prima secţiune „noi" scrisă la persoana întâi plural, din Faptele Apostolilor (care se încheie în 16:17) de a doua secţiune (care începe la 20:5). (Această identificare presupune că scrisoarea, sau cel puţin o parte din ea, a fost trimisă din Efes.)

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: