TroaTROA. Principalul port maritim din NV Asiei Mici, întemeiat de către succesorii lui Alexandru cel Mare la vreo 20 km SSV de locul unde s-a aflat Troia (Ilium) şi numit Alexandria după numele lui. „Troa" a fost la început un epitet distinctiv, dar a devenit numele obişnuit al cetăţii, după ce Cezar August a transformat-o în colonie romană. Localitatea a crescut repede în jurul bazinelor portului artificial, care au oferit protecţia necesară faţă de vânturile dominante de nord la punctul de întâlnire al rutelor maritime, aproape de gura Helespontului (Dardanele). Troa a fost portul pentru trecerea la *Neapole în Macedonia, pentru drumul către Roma. Deşi este menţionat rareori în literatura seculară, el a avut o funcţie strategică în sistemul roman de comunicaţii şi importanţa sa reiese clar din referirile directe din Faptele Apostolilor şi din Epistole. A fost scena vedeniei cu „bărbatul din Macedonia" (Faptele Apostolilor 16:8-11) şi pentru învierea lui Eutih (Faptele Apostolilor 20:5-12). Primul incident a fost ocazia trecerii Evangheliei din Asia în Europa, deşi acest aspect nu este accentuat în Faptele Apostolilor. Probabil că aici s-au întâlnit de asemenea Pavel şi Luca, deoarece pasajele „noi" (scrise la persoana întâi plural) încep în Faptele Apostolilor 16:10. Mai târziu Pavel a găsit o „uşă deschisă" la Troa (2 Corinteni 2:12) şi a rămas acolo cât a putut, în graba sa de a ajunge la Ierusalim (Faptele Apostolilor 20:6,13). Cererea urgentă a lui Pavel din 2 Timotei 4:13 poate reflecta o plecare pripită din Troa sub arest. Ignatius, de asemenea, după ce a trimis trei epistole din Troa, a plecat în grabă cu corabia spre Neapole, fiind arestat, urmând să plece spre Roma (Epistola către Policarp 8) când va permite vremea.

Locul unde s-a aflat Troa, la Dalyan, este părăsit în prezent, dar se pot observa rămăşiţe ale portului, ale băilor, stadionului şi altor clădiri, şi câţiva kilometri de ziduri.

BIBLIOGRAFIE
C. J. Hemer, „Alexandria Troas", TynB 26, 1975, p. 79-112.

C.J.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: