tron, scaun de domnieTRON, SCAUN DE DOMNIE. Cuvântul ebr. kisse se poate referi la orice scaun sau la un scaun de importanţă specială (1 Împăraţi 2:19). Rădăcina (ebr. kasa, „a acoperi") sugerează o construcţie cu canopie, adică un tron (de ex. Exod 11:5; Ezechiel 26:16). Tronul simbolizează demnitatea şi autoritatea (Geneza 41:40; 2 Samuel 3:10) care se pot extinde dincolo de ocupantul imediat (2 Samuel 7:13-16). Întrucât regele sau împăratul este reprezentantul lui Iahve, tronul lui este „tronul împărăţiei Domnului peste Israel" (1 Cronici 28:5); este un model pentru tronul lui Iahve în ceruri (1 Împăraţi 22:10, 19; cf. Isaia 6:1). Neprihănirea şi dreptatea sunt atribuite ocupanţilor tronului (Proverbe 16:12; 20:28; cf. Isaia 9:7; 2 Samuel 14:9). Deşi tronul lui Iahve este transcendent (Isaia 66:1; cf. Matei 5:34), El Se coboară milostiv pentru a şedea pe tron între heruvimi (de ex. 1 Samuel 4:4). În epoca mesianică „Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului" (Ieremia 3:17; cf. Ezechiel 43:7). Tronurile de judecată din Daniel 7:9 ş.urm. constituie o bună introducere la sensul obişnuit al cuvântului în NT.

Isus primeşte „scaunul de domnie al tatălui Său David" (Luca 1:32; cf. Faptele Apostolilor 2:30; Evrei 1:5-9; toate aceste texte fac aluzie la 2 Samuel 7:12-16. Vezi şi Evrei 8:1; 12:2). În calitatea Sa de Fiu al omului, El va judeca de pe tronul Său (Matei 25:31 ş.urm.). În lumea viitoare ucenicii vor avea tronuri şi îl vor ajuta pe Fiul omului (Matei 19:28; cf. Luca 22:30). Credincioşilor li se promite un loc pe tronul Mielului (Apocalipsa 3:21) şi se pare că lor le-a fost încredinţată judecata premilenială (20:4; cf. 7:9, 22). În judecata post-milenială, însă, există un singur mare tron alb (20:11). Disparitatea este mai mult aparentă decât reală, deoarece Daniel 7 formează cadrul pentru ambele vedenii. De asemenea, vedenia tronului strălucit al lui Dumnezeu şi al Mielului în Apocalipsa 22:3 poate fi comparată cu Matei 19:28 şi Luca 22:30, deoarece când Ioan adaugă cuvintele „şi ei vor domni..." (22:5), el s-a gândit fără îndoială la tronurile celor credincioşi, vezi „tronul harului" (Evrei 4:16).

R.J.McK.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: