ungere, unsUNGERE, UNS. În VT persoane şi lucruri erau unse pentru a simboliza sfinţirea sau punerea deoparte pentru Dumnezeu: stâlpii (cf. Geneza 28:18); cortul întâlnirii şi mobilierul său (Exod 30:22 ş.urm.); scuturile (2 Samuel 1:21; Isaia 21:5, probabil pentru a le consacra pentru „războiul sfânt", vezi Deuteronom 23:9 ş.urm.); regii (Judecători 9:8; 2 Samuel 2:4; 1 Împăraţi 1:34); preoţii (Exod 28:41); profeţii (1 Împăraţi 19:16). Importanţa şi solemnitatea ungerii este arătată în primul rând prin faptul că folosirea uleiului sfânt pentru întrebuinţări comune era o faptă care se pedepsea cu excomunicarea (Exod 30:32-33); în al doilea rând, prin autoritatea pe care o avea persoana unsă, după cum se vede în cazul tovarăşilor de arme ai lui Iehu care au râs de proroc socotindu-l „nebun", dar au acceptat fără nici o întrebare ca rege pe cel pe care el l-a uns rege (2 Împăraţi 9:11-13); în al treilea rând, prin efectul produs în cel uns, întrucât persoana sau lucrul uns devenea sfânt (Exod 30:22-33) sau sacrosanct (1 Samuel 24:7, etc.). În esenţă ungerea era un act de la Dumnezeu (1 Samuel 10:1) şi cuvântul „uns" este folosit în sens metaforic pentru a indica acordarea favoarei divine (Psalmul 23:5; 92:10) sau numirea pentru o poziţie sau funcţie specială în planul lui Dumnezeu (Psalmul 105:15; Isaia 45:1) (*MESIA). În plus, ungerea simboliza pregătirea în vederea slujirii şi este asociată cu revărsarea Duhului lui Dumnezeu (1 Samuel 10:1, 9; 16:13; Isaia 61:1; Zaharia 4:1-14). Această folosire a cuvântului este transferată în NT (Faptele Apostolilor 10:38; 1 Ioan 2:20,27). Folosirea uleiului pentru ungerea bolnavilor (Iacov 5:14) este interpretată cel mai bine dacă ţinem cont că indică pe Duhul Sfânt, Dătătorul vieţii. Sau, pe baza modelului punerii deoparte a regilor din VT prin ungere, uleiul poate simboliza separarea bolii de pacient, care era pus deoparte pentru Cristos (cf. Matei 8:17).

BIBLIOGRAFIE
E. Kutsch, Salbung als Rechtsakt im A.T. (ZAW Beiheft 87), 1963; W. Brunotte, D. Müller, NIDNTT 1, p. 119-124.

J.A.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: