voievodVOIEVOD. Mai multe cuvinte ebr. sunt traduse cu termenul „voievod", dar nu există o consecvenţă totală. Sunt folosiţi şi termenii „domnitor", „căpetenie" etc. Frecvenţa folosirii cuvântului depinde de traducătorii care redau termenul LXX archon, care reprezintă nu mai puţin de 20 de cuvinte ebr., dintre care cel mai important este ro’s, „cap".

Cuvintele ebr. se încadrează în două categorii. Mai întâi, cuvinte împrumutate din alte limbi, care se referă de obicei la demnitari străini. De exemplu, xsaTra-pavan, „satrap" şi fratama, „cel mai de seamă", sunt cuvinte persane transliterate în Daniel 3:2, etc. (aram. ‘ahasdarpan), 1:3 (ebr. plur. partemim). *Satrapiile ţinuturile Imperiului persan au avut la început aceleaşi graniţe ca şi regatele cucerite. Darius, însă, a redus numărul lor la douăzeci (Herodot 3.89-94). Puterea satrapului era subordonată unor anumiţi demnitari care răspundeau direct înaintea Marelui împărat, dar în rest era echivalentă cu aceea a unor regi vasali.

În al doilea rând, unele cuvinte de origine indigenă reprezintă următoarele idei asociate: (1) sar, „persoană care exercită stăpânire", fie ca stăpân suprem, fie ca vasal al unui domnitor mai mare; (2) nagid, „a fi în frunte", se referă în special la un lider militar; (3) si, nasi „a fi înălţat"; (4) nadib, „voluntar", indicând poate un contrast cu cei pe care regele i-a obligat să lupte pentru el; (5) qasin, „a judeca".

Ezechiel a folosit adesea termenul nasi’ cu referire la Mesia: corespunde cu concepţia lui despre adevăratul David (Ezechiel 37:24-25). În cartea lui Daniel termenii sar şi nagid sunt folosiţi cu privire la El, potrivit cu imaginea militară cu care este descrisă lupta cosmică. Termenul sar este folosit de asemenea pentru îngerii păzitori ai ţărilor şi în special pentru Mihail (Daniel 10:13, 21).

În NT archon este folosit pentru Satan, „stăpânitorul lumii acesteia", iar când este la plural se referă la autorităţile romane şi evreieşti („stăpânitori"). Este folosit o singură dată cu referire la Cristos (Apocalipsa 1:5), „Stăpânitorul împăraţilor pământului". Termenul archegos din LXX (pentru ebr. nasi’ şi qasin) este folosit pentru Cristos (cf. Faptele Apostolilor 5:31), adăugând şi ideea de „autor" (Faptele Apostolilor 3:15) şi „pionier" („înainte mergător") (Evrei 2:10; 12:2), datorită asocierilor din limba greacă.

J.B.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: