Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Iust


IUST. Un nume latin. Lightfoot (în comentariul la Coloseni 4:11) remarcă frecvenţa numelui între evrei şi prozeliţi, combinat adesea cu un nume evreiesc (vezi 1. şi 3. mai jos; vezi şi Deissmann, Bible Studies, p. 315 ş.urm.) şi sugerează că a fost menit să indice supunere şi devotament faţă de Lege.

1. Un nume al lui Iosif Barsaba, unul dintre cei doi care au fost consideraţi ca succesori posibili ai lui Iuda Iscarioteanul (Faptele Apostolilor 1:23). Din context rezultă că el a fost un ucenic consecvent începând din vremea lui Ioan Botezătorul. Papias povesteşte cum Iust a supravieţuit o încercare păgână de a-l otrăvi (Eusebius, EH 3.39.9; cf. Lightfoot, Apostolic Fathers, 1891, p. 531, pentru o altă autoritate). Cu privire la numele „Barsaba" („fiul Sabatului", adică, născut în Sabat), vezi H. J. Cadbury în Amicitiae Corolla, ede. H. G. Wood, 1933, p. 48 ş.urm. Dacă este un adevărat patronimic, Iuda Barsaba (Faptele Apostolilor 15:22) ar putea fi un frate.

2. Aderent păgân şi vecin al sinagogii din Corint. Când propovăduirea creştină a dus la dezbinarea sinagogii, casa lui Iust a devenit centrul lui Pavel (Faptele Apostolilor 18:7). Diferitele ms. redau celălalt nume al său ca fiind Titus sau Titius sau îl omit complet (acesta este acceptat ca original de Ropes, BC, 3, p. 173). Pe baza sugestiei din Romani 16:23, Ramsay şi mai ales E. J. Goodspeed (JBL 69, 1950, p. 382 ş.urm.) a identifică cu *Gaius din Corint, redând numele lui „Gaius Titus Iust". Ideea că el ar fi fost Tit din scrisorile lui Pavel nu are nici un alt merit decât vechimea ei.

3. Numit şi Isus, un colaborator valoros al lui Pavel (Coloseni 4:11). Nu ştim nimic altceva despre el. S-a speculat că numele lui a fost omis accidental din Filimon 24 (cf. E. Amling, ZNW 10, 1909, p. 261).

A.F.W.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: