Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

jug


JUG. Cuvântul acesta redă mai mulţi termeni ebr. şi gr. folosiţi fie în sens literal pentru jugul de lemn la care sunt înjugate două animale (de obicei boi), fie în sens metaforic, pentru a descrie supunerea unui om faţă de altul. Cuvintele sunt mot (Naum 1:13) şi mota (Isaia 58:6; Ieremia 27:2, etc.), „bară"; ‘ol (Geneza 27:40; Plângerile 1:14, etc.), „jug"; semed (1 Samuel 11:7; Iov 1:3, etc.), „jug pentru boi"; zeugos (Luca 14:19), „o pereche"; zygos (Matei 11:29; 1 Timotei 6:1, etc.), „jug", „cumpănă" (*AGRICULTURĂ).

În 2 Corinteni 6:14 Pavel foloseşte termenul heterozygeo, „a fi prins înjug cu cineva de alt fel". Cu privire la „tovarăş de jug" din Filipeni 4:3, vezi *TOVARĂŞ DE JUG.

J.D.D.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: