Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

limba


LIMBA. Ebr. lason, gr. glossa, atât limba omului cât şi, prin extensie, limba vorbită. Cuvântul ebr. este folosit şi pentru limba animalelor şi a reptilelor (Iov 20:16), existând concepţia comună greşită că otrava şarpelui se află pe limba lui. Cuvântul este folosit şi pentru obiecte sau fenomene de forma limbii, de ex. o placă de aur (Iosua 7:21) sau un golf al mării (Iosua 15:2).

Se pare că în vremurile biblice oamenii credeau că muţenia se datorează unei paralizii sau legări a limbii sau faptului că este lipită de cerul gurii (Psalmul 137:6; Marcu 7:35; Luca 1:64) (vezi *TRUP pentru o discuţie despre credinţa evreilor că organele funcţionau semi-independent).

Limba este folosită în paralel sau ca echivalent pentru *buză şi *gură, ca instrumente ale vorbirii sau pentru concepte înrudite; se spune ca limba poate fi bună sau rea (Psalmul 120:2; Proverbe 6:17; 10:20), poate fi învăţată (Isaia 50:4), poate cânta (Psalmul 51:14) şi vorbi (Psalmul 71:24). După cum se poate spune despre gură că ar conţine ceva, tot aşa se poate spune că răutatea este ascunsă sub limbă (Iov 20:12).

Metafora unei limbi ascuţite a fost folosită în vremea VT. Despre limbă se spunea că poate fi ascuţită ca o sabie (Psalmul 64:3; cf. 140:3; Evrei 4:12; Apocalipsa 1:16) şi este folosită comparaţia cu arcul şi săgeata (Ieremia 9:3, 8). Influenţa extraordinară a cuvintelor pentru bine sau rău este exprimată prin faptul că limbii îi este atribuită putere (Proverbe 18:21; Iacov 3:5-6).

Foametea şi setea se spune că lipesc limba de cerul gurii (Plângerile 4:4), iar boala face să putrezească limba (Zaharia 14:12).

În Psalmul 55:9 limba este folosită figurativ pentru a se referi la încurcarea limbilor ca la Babel (Geneza 11:1 ş.urm., este cuvântul pentru limba vorbită este „buză", sapa; cf. Isaia 19:18). Înstrăinarea oamenilor datorită prăpastiei create de diferenţa de limbă - trecând peste întreaga gamă de sentimnente instinctive, interese comune şi cooperare - este atribuită în pasajul din Geneza mândriei păcătoase a omului, care a atras asupra sa această pedeapsă de la Dumnezeu.

Cuvântul „limbă" este folosit pentru a descrie diferite popoare sau triburi care, în general, au o limbă distinctivă (Isaia 66:18; Apocalipsa 5:9). (*LIMBI, DARUL.)

B.O.B.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: