Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Magdala, Magdalena


MAGDALA, MAGDALENA. Numele „Magdala" apare o singură dată în NT (Matei 15:39), unde cele mai bune manuscrise (de care se folosesc VSR, NBE) au cuvântul „Magadan". Anumite manuscrise însă conţin de asemenea „Magdala" sau „Magadan" pentru Dalmanuta (necunoscută din alte surse) din Marcu 8:10. Oraşul Magdala (sau Tarichaea) a fost aşezat pe ţărmul de V al Mării Galileii, la N de Tiberiada şi Hamat, şi la S de Capernaum. Numele provine de la cuvântul ebr. migdal, „turn". Este posibil ca astăzi pe locul acela să fie aşezat Khirbet Mejdel. Magadan a fost o localitate aşezată pe ţărmul de V al lacului, spre care s-a îndreptat Isus traversând lacul după ce a hrănit mulţimile, şi probabil că el includea şi oraşul Magdala. Este evident că Maria numită Magdalena provenea din acest oraş sau din împrejurimile lui. (Pentru „Maria Magdalena", vezi *MARIA, 3.)

S.S.S.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: