Ahaşveroş


AHAŞVEROŞ ahasweros, echivalentul ebr. al numelui persan khshayarsha). În papirusul Elefantin, scris în aramaică consoanele care apar sunt hsy ’rs. Asemănarea acestora cu numele grec Xerxes este destul de mare, iar versiunea babiloniană a numelui Xerxes, pe inscripţia de la Behistun, este apropiată de numele evreiesc de mai sus. Xerxes I  a fost rege al Persiei (485-465 î.Cr.). Numele apare în trei contexte diferite:

1. Ezra 4:6. Este probabil că în Ezra 4:6-23 autorul a introdus în mod deliberat două exemple de împotrivire din timpul domniei lui Xerxes I şi a succesorului său, Artaxerxes I. Contextul vorbeşte despre împotrivire în legătură cu zidirea zidurilor cetăţii, şi nu a zidurilor Templului, ca în 4:1-5, 24 (vezi J. Stafford Wright, The Date of Ezra’s Coming to Jerusalem, 1958). O teorie alternativă, dar improbabilă, este că regele menţionat aici este Cambyses, succesorul lui Cyrus (529-522 î.Cr.).

2. Cartea *Esterei. Aproape cu certitudine este Xerxes I, deşi LXX redă numele ca „Artaxerxes", iar unii îl identifică pe Ahaşveroş de aici cu Artaxerxes II (404-359 î.Cr.).

3. Daniel 9:1. Tatăl lui *Darius Medul.

J.S.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: