A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Ahaz


AHAZ (în ebr. ahaz, „el a apucat")

1. Rege al lui Iuda (732-715 ş.urm.), fiul lui Iotam. Numele Ahaz este o formă abreviată a numelui Ioahaz. Faptul acesta este confirmat de o inscripţie a lui Tiglat-Pileser III (Yauhazi, vezi ANET; p. 282). Vârsta lui la urcarea pe tron şi durata domniei lui (2 Împăraţi 16:2; 2 Cronici 28:1) au dat naştere la probleme de cronologie (*CRONOLOGIA VECHIULUI TESTAMENT).

În prima parte a domniei lui, Pecah, regele lui Israel, şi Reţin, regele Siriei, au încercat să-l forţeze să li se alăture în alianţa lor anti-asiriană. Întrucât nu l-au putut îndupleca, aliaţii au invadat Iuda (2 Împăraţi 16:5). Locuitorii lui Iuda au suferit pierderi omeneşti mari şi mulţi au fost luaţi prizonieri. Intervenţia profetului Oded a dus la repatrierea prizonierilor (2 Cronici 28:5-15). Isaia a încercat în zadar să-l încurajeze pe Ahaz să-şi pună încrederea în Iehova (Isaia 7:1-12), dar regele acesta lipsit de credinţă a preferat să ceară ajutor de la Asiria. Preţul pentru ajutorul Asiriei, afară de golirea visteriei, a fost un secol de vasalitate al regatului lui Iuda. Filistenii şi edomiţii au profitat de slăbiciunea lui Iuda şi au întreprins incursiuni oştile (2 Cronici 28:17-18).

Aceste calamităţi sunt prezentate ca o judecată divină împotriva lui Ahaz, din cauza apostaziei sale flagrante. El „a trecut pe fiul său prin foc", a încurajat închinarea la dumnezei străini pe înălţimi, a pus un altar de tip asirian în curtea templului, a folosit altarul de bronz al lui Solomon pentru vrăjitorie şi a închis sanctuarul templului (2 Împăraţi 16:3-4, 10-16; 2 Cronici 28:2- 4, 23-25).

2. Ahaz a fost de asemenea numele unui fiu al lui Mica, strănepotul regelui Saul (1 Cronici 8:35-36; 9:41-42).

J.C.J.W.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: