Ahia


AHIA.

1. Profet din Silo care a protestat împotriva idolatriei lui Solomon. Ahia şi-a rupt haina în mod simbolic în 12 părţi, dintre care 10 le-a dat lui Ieroboam, un slujbaş mărunt în aparatul guvernamental al lui Solomon (1 Împăraţi 11:28 ş.urm.). Ahia a spus că împărăţia lui Solomon avea să fie împărţită şi că 10 seminţii aveau să-i fie supuse lui Ieroboam (1 Împăraţi 11:30-40). Ca să scape de mânia lui Solomon, Ieroboam a fugit în Egipt, unde a primit azil de la Faraonul Şişac. După moartea lui Solomon, profeţia lui Ahia s-a împlinit când cele 10 seminţii din N s-au revoltat împotriva lui Roboam, fiul lui Solomon, şi Ieroboam a devenit regele lui Israel (922-901 î.Cr.). Ieroboam, însă, a condus pe Israel la idolatrie şi a fost criticat de Ahia. Profetul a prezis moartea fiului lui Ieroboam, stingerea dinastiei sale şi viitoarea robie a lui Israel (1 Împăraţi 14:6-16).

2. În 1 Samuel 14:3, 18, Ahia apare ca fiind strănepotul lui Eli. În altă parte el este numit Ahimelec, preotul lui Nob, şi tatăl lui Abiatar (1 Samuel 21:1 ş.urm.; 22:9 ş.urm.).

3. Alţi oameni care au purtat acest nume sunt menţionaţi pe scurt: unul dintre secretarii lui Solomon (1 Împăraţi 4:3); tatăl lui Baeşa (1 Împăraţi 15:27-33); fiul lui Ierahmeel (1 Cronici 2:25, unde redarea numelui este incertă); fiul lui Ehud (1 Cronici 8:4,7); unul dintre eroii lui David (1 Cronici 11:36); un păzitor al visteriei Templului (1 Cronici 26:20, unde textul este iarăşi incert); unul dintre tovarăşii lui Neemia, semnatar al legământului (Neemia 10:26).

C.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: