aşeriţiAŞERIŢI. În 2 Samuel 2:9 întâlnim termenul Aşuri care a fost tradus Aşeriţi (în limba română, „Gheşuriţi" -n.tr.), ca un nume gentilc colectiv, deşi există unele probleme. Este clar că nu există nici o legătură cu aşurimii din Geneza 25:3. Unii au tradus termenul „aşeriţi" şi au făcut legătura cu Judecători 1:32, întrucât Targumul lui Ionatan îl redă Bet-Aşer. Unii cercetători corectează termenul şi-l traduc „gheşuriţi" şi găsesc sprijin pentru aceasta în versiunile siriacă şi Vulgata (cf. POTT, p. 26, n. 45). Obiecţia la această traducere este că Gheşur a avut propriul rege, Talmai (cf. 2 Samuel 13:37), a cărui fiică s-a căsătorit cu David (1 Cronici 3:2). LXX redă thaseiri, poate datorită interpretării greşite a articolului hotărât h, pe care l-au luat în considerare ca t.

Totuşi, folosirea prepoziţiei ‘el în 2 Samuel 2:9 împreună cu numele Galaad, Asuri şi Izreel indică nume de locuri, întrucât această prepoziţie poate avea sensul de „la". Înţelesul ar putea fi că acestea sunt numele a trei centre administrative. La alegerea unor asemenea centre trebuia luată în considerare accesibilitatea geografică, în cazul cetăţii Aşuri, care este necunoscută din alte surse, acesta se poate să fi fost un factor decisiv. Cu celelalte trei nume este folosită prepoziţia ‘al, asociată de obicei cu cuvântul „oamenii" (locuitorii) în expresia „a domni peste"; astfel, sensul devine, peste Efraim şi peste Beniamin şi chiar peste tot Israelul. Folosirea articolului hotărât cu cuvântul Aşuri nu este neobişnuită, cf. Galaad), şi există alte exemple de nume de locuri care se termină cu i (de ex. Edrei, Ophni). Dacă cele trei cetăţi au format un triunghi, Aşuri s-a aflat în capătul de S, Izreel în capătul de N şi Galaadul la E. În felul acesta este posibilă identificarea geografică cu Aşer (Iosua 17:7).

W.J.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: