CezareaCEZAREA. Această cetate magnifică, construită de Irod cel Mare pe locul Turnului lui Strato, era situată pe ţărmul Mediteranei la 37 de km S de Mt. Carmel şi la circa 100 de km NV de Ierusalim. Cetatea a fost numită în cinstea împăratului roman Cezar August şi a fost metropola romană din Iudea şi reşedinţa oficială atât a regilor Irodieni cât şi a procuratorilor romani. A fost situată pe drumul important de caravane dintre Tir şi Egipt şi de aceea a fost un centru comercial foarte activ pentru comerţul pe uscat. Cezarea a fost de asemenea un centru important pentru comerţul maritim şi faptul acesta s-a datorat în mare măsură construirii unor diguri spărgătoare de valuri în partea de N şi de S a portului . Într-o galerie subterană din complexul portuar de la Cezarea au fost scoase la lumină materiale mithraice din secolul al 3-lea d.Cr. O porţiune dintr-un apeduct, descoperită în 1974, a dat la iveală o altă inscripţie a unei legiuni, şi a fost adăugată la alte două legiuni cunoscute deja. Statuia de porfir din Cezarea se crede că îl reprezintă pe Hadrian. Cetatea era înfrumuseţată cu palate, clădiri publice şi un amfiteatru enorm. Un element arhitectonic remarcabil a fost templul uriaş dedicat lui Cezar şi Romei, templu în care se aflau statui mari ale împăratului. Rămăşiţe ale acestei ruine mai pot fi văzute încă la S de locul unde s-a aflat Kaisarieh, în Câmpia Şaron.

La fel ca şi alte localităţi mediteraneene din vremea NT, Cezarea a avut o populaţie amestecată şi faptul acesta a dus la ciocniri inevitabile între evrei şi ne-evrei. Când Pilat a fost procurator al Iudeii el a ocupat reşedinţa guvernatorului din Cezarea. Filip, evanghelistul şi diaconul, a adus creştinismul în această cetate de unde se trăgea el, iar mai târziu a găzduit pe Pavel şi tovarăşii săi de călătorie (Faptele Apostolilor 21:8). Pavel a plecat de la Cezarea atunci când a mers la Tars, după ce a scăpat de duşmanii săi evrei din Damasc (Faptele Apostolilor 9:30). Cezarea a fost cetatea în care a locuit centurionul Corneliu şi tot aici a avut loc convertirea lui (Faptele Apostolilor 10:1, 24; 11:11). La Cezarea, Petru a căpătat o înţelegere mai profundă a naturii împărăţiei divine când şi-a dat seama că Dumnezeu a dărâmat barierele dintre credincioşii evrei şi cei ne-evrei (Faptele Apostolilor 10:35) şi a eliminat clasificările (ceremoniale) în lucruri „curate" şi „necurate".

Pavel a debarcat la Cezarea când s-a întors din a doua şi a treia călătorie misionară (Faptele Apostolilor 18:22; 21:8). Decizia hotărâtoare a lui Pavel de a vizita Ierusalimul a fost luată aici (Faptele Apostolilor 21:13) şi el a fost trimis tot la Cezarea pentru a fi judecat de Felix (Faptele Apostolilor 23:23-33) înainte de a fi întemniţat timp de 2 ani. Pavel a pledat în apărarea sa înaintea lui Festus şi Agripa în Cezarea şi de aici a plecat cu corabia în lanţuri, fiind trimis de Festus la Roma pentru a da curs apelului său (Faptele Apostolilor 25:11).

BIBLIOGRAFIE
A. Neghev, IEJ 22, 1972, p. 52 ş.urm., pi. 8; L. I. Levine, Caesarea under Roman Rule, 1975; idem, Roman Caesarea: An Archaeological-Topographical Study, 1975; C. T. Fritsch (ed.), Studies in the History of Caesarea Maritima, 1, 1975.

R.K.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: