deal, ţinut delurosDEAL, ŢINUT DELUROS. Aceşti termeni redau cuvintele ebr. gib’a şi har. Rădăcina primului cuvânt este convexitate; dealurile pleşuve, la fel ca un lighean întors, sunt o trăsătură caracteristică a Palestinei, în special în ţinutul lui Iuda. Dar gib’a, cuplat cu un nume distinctiv (de ex. „lui Saul", 1 Samuel 11:4), este deseori un nume propriu (Ghibea) care indică oraşe construite pe asemenea înălţimi.

Al doilea cuvânt, har, poate indica o singură culme sau un masiv deluros; faptul acesta a dus la oarecare confuzie în traducerile vechi, dar traducerile noi caută să arate clar când este vorba de un masiv deluros. Şiragul de munţi din Palestina este împărţit uneori în partea de N şi de S, purtând numele de dealurile (munţii) „lui Efraim" respectiv ale „lui Iuda". Totuşi, trebuie să remarcăm că nu este posibil întotdeauna să stabilim dacă este vorba de un singur deal sau de o regiune deluroasă.

D.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: