DebirDEBIR (ebr. debir).

1. O cetate în partea de S a dealurilor lui Iuda, ocupată de anachimi înainte de invazia israelită, apoi de cheniţi (Iosua 10:38; 11:21; 15:15 = Judecători 1:11). A fost o cetate levitică (Iosua 21:15). În Iosua 15:49 este identificată cu Chiriat-sanna; întrucât povestirea despre Acsa menţionează Chiriat-Sefer ca un nume canaanit, s-a sugerat că „sanna" ar fi o transcriere greşită sau că „Debir" este o glosă incorectă (M. Noth, Josua, ad. loc., şi JPOS 15, 1935, p. 44-47; H. M. Ortinsky, JBL 58, 1939, p. 255). Principalele localităţi cu care a fost identificată sunt: (a) Tell beit Mirsim, la 20 km VSV de Hebron (W. F. Albright, BASOR 15, 1924; 47, 1932; AASOR 17, 21); o poziţie strategică, orientată spre N şi nu spre S; ocupată din perioada hicsoşilor şi până la sfârşitul monarhiei, dar cercetătorii au păreri diferite cu privire la durata şi semnificaţia întreruperilor în ocupare (S. Yeivin, Israelite Conquest of Canaan, 1971, p. 47; K. M. Kenyon, Archaeology in the Holy Land, 1970, p. 214, 308; LOB, p. 199). (b) Chiriat Terrameh, la 8 km SV de Hebron (M. Noth, JPOS 15, 1935, p. 48 ş.urm.) este o localizare plauzibilă, dar puţin prea aproape de Hebron; este lipsită de dovezi arheologice, (c) Chiriat Rabbud, la 13 km SV de Hebron (K. Galling, ZDPV 70, 1954, p. 135 ş.urm.); excavată de M. Kochavi în 1969; ocupată din ultima parte a Epocii Bronzului până în 586 î.Cr. (Tel Aviv 1, 1974, p. 2-33).

2. Localitate situată pe graniţa de N a lui Iuda (Iosua 15:7); probabil că se afla deasupra lui Wadi Debr, care constituie cursul inferior al lui Wadi Mukallik, sau în apropiere de Tughret ed-Debr, la S de Urcuşul *Adummim. Vezi GTT, p. 137.

3. La N de Gad (Iosua 13:26) (TM Lidebir); probabil Umm ed-Debar, la 16 km S de Lacul Tiberiadei; LOB, p. 232.

4. Regele canaanit al *Eglonului care a luptat împotriva lui Iosua (Iosua 10:3). Regii sunt numiţi numai în acest text; nu există nici un motiv pentru a crede că cetatea Debir a fost implicată în această alianţă.

J.P.U.L


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: