dehaviţi, dehaiţiDEHAVIŢI, DEHAIŢI. Un nume care apare într-o listă aramaică (Ezra 4:9, AV) pregătită pentru Artaxerxe, listă care enumera diferite popoare care au fost colonizate în Samaria de către *Asurbanipal. Numele (Ketib: dehawe’; Qere: dehaye) apare în listă între locuitorii „din Susa" şi cei din „Elam", iar din faptul că *Susa era în Elam şi localitatea Dehawe’ nu a fost identificată în mod satisfăcător în nici o sursă extra-biblică, s-a sugerat că ar trebui să citim dehu (în loc de di-hu), care înseamnă „adică" (aşa cum este tradus în Codex Vaticanus, hoi eisin; în consecinţă, textul ar fi tradus: „locuitori din Susa, adică, din Elam" (So VSR).

BIBLIOGRAFIE
G. Hoffmann, ZA 2, 1887, p. 54; F. Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic, 1961, 35.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: