duhuri releDUHURI RELE. Termenul „duhuri rele" (ponera) este întâlnit numai în 6 pasaje (Matei, Luca şi Faptele Apostolilor). Există 23 de referiri la „duhuri necurate" (akatharta) (evanghelii, Faptele Apostolilor, Apocalipsa) şi acestea par să fie în mare măsură identice. Astfel, în Luca 11:24 „duhul necurat" iese din om, dar când se întoarce este însoţit de „alte şapte duhuri mai rele decât el" (v. 26). În mod asemănător, termenii „duhuri necurate" şi „demoni", „draci" sunt echivalenţi, deoarece ambii termeni sunt folosiţi cu privire la demonizatul din Gadara (Luca 8:27, 29).

Aceste fiinţe au fost analizate din mai multe unghiuri. Ele pot cauza un handicap fizic (Marcu 1:23; 7:25). De fapt, în majoritatea ocaziilor din NT sunt menţionate în asemenea împrejurări. Se pare că nu era implicat nici un act de natură morală, deoarece persoana afectată nu era exclusă de la locurile de închinăciune, cum erau sinagogile. Se pare că ideea este că duhul trebuie să fie rău (sau necurat) deoarece a produs efecte dăunătoare. Persoana suferindă nu era considerată rea sau pângărită în vreun fel. Totuşi, duhul însuşi nu era privit ca fiind neutru din punct de vedere moral. Pretutindeni oamenii trebuia să i se împotrivească şi să-l înfrângă. Uneori citim că Isus Însuşi a făcut lucrul acesta (Marcu 5:8; Luca 6:18), alteori o asemenea putere a fost delegată urmaşilor Săi (Matei 10:1) sau a fost exercitată de aceştia (Faptele Apostolilor 5:16; 8:7). Se pare că duhurile rele fac parte din forţele lui Satan şi ca atare sunt considerate duşmani ai lui Dumnezeu şi ai oamenilor.

Uneori este clar că duhurile se ocupă cu rele morale. Aşa stau lucrurile cu „duhul necurat" care iese dintr-un om şi se întoarce cu alte duhuri mai rele decât el (Matei 12:43-45). Întâmplarea arată că este imposibil ca omul să producă o transformare prin izgonirea demonilor din lăuntrul său. Trebuie să aibă loc o intrare a Duhului lui Dumnezeu în viaţa omului. Dar în limitele acestui articol, este suficient să observăm că duhurile sunt rele şi pot produce rău. Duhurile rele „ca nişte broaşte" (Apocalipsa 16:13) sunt concepute de asemenea ca făcând răul atunci când adună forţele răutăţii pentru marea bătălie finală.

Asemenea pasaje arată că în concepţia Bibliei răul nu este impersonal. Răul este condus de Satan şi la fel cum există forţe subordonate binelui, îngerii, tot aşa există forţe subordonate răului. Apariţia lor este legată în special de întruparea lor (mai ales în zilele de pe urmă) pentru a se opune lucrării lui Cristos. Vezi de asemenea *SATAN, *DEMONIZARE.

L.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: