DumaDUMA.

1. Fiul lui Ismael, fondatorul unei comunităţi arabe (Geneza 25:14; 1 Cronici 1:30). Descendenţii lui au împrumutat numele lor cetăţii Duma, capitala unui district cunoscut sub numele de Jawf, situat în Arabia de N, la jumătatea drumului dintre Palestina şi S Babiloniei. Duma este localitatea contemporană Dumat-al-Jandal, iar în inscripţiile regale asiriene şi babiloniene din secolele al 7-lea şi al 6-lea î.Cr. este numită Adummatu (referinţe în Ebeling şi Meissner, Reallexikon der Assyriologie, 1, 1932, p. 39-40).

2. Se pare că numele este folosit în sens figurativ pentru ţinutul de semi-deşert, Edom (Seir), într-o proorocie scurtă a lui Isaia (21:11-12).

3. Oraş în Iuda (Iosua 15:52), identificat de obicei cu localitatea actuală ed-Domeh sau ed-Dumah, la cca. 18 km SV de Hebron. Numele Rumah, în 2 Împăraţi 23:36, s-ar putea să fie Duma din Iuda; vezi GTT § 963, p. 368.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: