HilchiaHILCHIA (ebr. hilqiyahu, hilqiya, „partea mea este Iahve").

1. Tatăl lui Eliachim, mai marele peste casa lui Ezechia (2 Împăraţi 18:18, 26, 37; Isaia 22:20; 36:3, 22).

2. Marele preot în timpul domniei lui Iosia. În timpul reparării Templului el a găsit cartea legii şi a dus-o la Şafan, cărturarul. După aceea el a fost un membru al delegaţiei trimisă de rege la preoteasa Hulda pentru a afla voia lui Dumnezeu într-o problemă, iar mai târziu l-a ajutat pe Iosia să pună în practică reforma (2 Împăraţi 22-23; 2 Cronici 34; 35:8).

3, 4. Leviţi din familia lui Merari (1 Cronici 6:45; 26:11).

5. Un om care a stat alături de cărturarul Ezra atunci când a citit legea lui Dumnezeu de la un amvon de lemn (Neemia 8:4).

6. Unul dintre preoţii care au mers în Iudea împreună cu Zorobabel (Neemia 12:7, 21). S-ar putea să fie identic cu 5.

7. Tatăl profetului Ieremia, membru al familiei preoţeşti din Anatot (Ieremia 1:1). Probabil că a fost un urmaş al lui Abiatar, marele preot al lui David care a fost destituit de Solomon pentru că l-a sprijinit pe Adonia (1 Împăraţi 2:26). Hilchia probabil că a fost preotul oficiant pentru comunitatea rurală de la Anatot.

8. Tatăl lui Ghemaria, unul dintre trimişii lui Zedechia la Nebucadneţar (Ieremia 29:3).

J.G.G.N.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: