HurHUR (hur, „copil"? sau *HORIT).

1. Un israelit remarcabil, care împreună cu Aaron a ţinut ridicate mâinile lui Moise la Refidim în timpul bătăliei împotriva amaleciţilor (Exod 17:10, 12) şi care l-a ajutat pe Aaron să judece poporul atunci când Moise s-a urcat pe Mt. Sinai (Exod 24:14).

2. Un urmaş al lui Pereţ prin Caleb şi Heţron (1 Cronici 2:19-20) şi bunicul lui *Beţaleel (Exod 31:2; 35:30; 38:22; 1 Cronici 4:1; 2 Cronici 1:5).

3. Un fiu al lui Efrata şi tatăl lui Caleb (1 Cronici 2:50; 4:4).

4. Unul dintre cei cinci regi madianiţi care au fost omorâţi de israeliţi odată cu Balaam (Numeri 31:8; Iosua 13:21).

5. Tatăl unuia dintre cei doisprezece administratori ai lui Solomon (1 Împăraţi 4:8). Fiul său, care a fost guvernator peste districtul Mt. Efraim nu este menţionat pe nume, dar RSV transcrie termenul ebr. „fiul iui" şi astfel îl numeşte ”Ben-Hur".

6. Tatăl lui Refaia, care a ajutat la reconstruirea zidurilor şi care a fost conducător peste jumătate din Ierusalim pe vremea lui Neemia (Neemia 3:9).

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: