Stejarul GhicitorilorSTEJARUL GHICITORILOR. Expresia ‘elon me’onenim din Judecători 9:37 este tradusă „Stejarul Ghicitorilor" sau „Câmpia Meonenim". Cuvântul me’onenim este participiul intensiv al verbului ’anan, „a ghici", un verb care este folosit, de ex. în 2 Împăraţi 21:6 = 2 Cronici 33:6 şi Levitic 19:26, unde se interzice practicarea ghicitului. Forma de participiu, care înseamnă „ghicitor" sau vrăjitor (*GHICIRE), apare de asemenea în Deuteronom 18:10, 14 şi în Mica 5:12 (13, ebr.), dar este tratată ca nume propriu numai în pasajul din Judecători. Probabil că textul se referă la un copac unde îşi făceau meşteşugul ghicitorii canaaniţi sau israeliţii apostaţi. Localizarea este necunoscută.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: