Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Maaca


MAACA.

1. Maaca este folosit ca nume pentru următorii bărbaţi: pentru tatăl lui Şefatia, unul dintre căpeteniile lui David (1 Cronici 27:16); pentru tatăl lui Hanan, unul dintre războinicii lui David (1 Cronici 11:43); şi pentru tatăl lui Achiş, împăratul Gatului în perioada când în Israel domneau David şi Solomon.

2. Acest cuvânt este folosit ca nume şi pentru următoarele femei: pentru ţiitoarea lui Caleb, mama lui Şeber şi a lui Tirhana (1 Cronici 2:48); pentru soţia lui Machir, mama lui Pereş (1 Cronici 7:16); pentru soţia lui Gabaon, sau Ieiel, unul dintre strămoşii lui Saul (1 Cronici 8:29; 9:35); pentru fiica lui Talmai, împăratul Gheşurului, care s-a căsătorit cu David şi a fost mama lui Absalom şi a Tamarei (2 Samuel 3:3); pentru soţia favorită a lui Roboam care era fiica lui Absalom şi mama lui Abia (2 Cronici 11:20-22); şi pentru mama lui Asa, împărăteasa lui Iuda până când a fost îndepărtată din cauza idolatriei ei (2 Cronici 15:16). (*Împărăteasă).

3. Copilul lui Nahor, fratele lui Avraam, şi al ţiitoarei lui Reuma, se numea Maaca, dar nu avem nici un indiciu în privinţa sexului acestui copil (Geneza 22:24).

4. Acest termen mai este şi numele unui stat mic aşezat la SV de Muntele Hermon, la hotarele unei jumătăţi din seminţia lui Manase (Deuteronom 3:14; Iosua 13:8-13) şi care este posibil să se fi întins dincolo de Iordan până la Abel-Bet-Maaca. În timpul lui David, împăratul aramean al acestui stat a pus o mie de soldaţi la dispoziţia amoniţilor şi a arameenilor, în încercarea acestora de a-l nimici pe Israel. După înfrângerea suferită la Helam, statul Maaca a trebuit probabil să-i plătească tribut lui David (2 Samuel 10). Maaca a fost mai târziu absorbit în împărăţia Damascului, care a fost restabilită în timpul domniei lui Solomon (1 Împăraţi 11:23-25).

BIBLIOGRAFIE
B. Mazar, „Geshur and Maacah", JBL 80, 1961, p. 16 ş.urm.

M.D.
A.R.M.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: