MareMARE (în ebr. yam; în gr. thalassa şi pelagos: acest ultim termen care înseamnă „mare deschisă", apare o singură dată, în Faptele Apostolilor 27:5.

Desigur, marea care apare cel mai frecvent în VT este Marea Mediterană. Într-adevăr, cuvântul yam mai înseamnă şi „vest", „spre vest", adică „spre mare", luând în considerare poziţia Mării Mediterane faţă de Palestina. Mediterană este numită „Marea cea Mare" (Iosua 1:4), „marea de la apus" (Deuteronom 11:24) şi „marea filistenilor" (Exod 23:31).

Alte mări menţionate în VT sunt Marea Roşie, literal „marea trestiilor" (Exod 13:18); Marea Moartă, literal „marea de sare" (Geneza 14:3); Marea Galileii, literal „Marea kinneret" (Numeri 34:11). Cuvântul yam a mai fost folosit şi privitor la un râu de lăţime mare, cum ar fi Eufratul (Ieremia 51:35, ş.urm.) şi Nilul (Neemia 3:8). Este folosit şi cu privire la marele bazin din curtea Templului (1 Împăraţi 7:23).

Aşa cum este de aşteptat, cuvântul thalassa din NT este folosit pentru aceleaşi mări ca şi în VT.

Evreii şi-au manifestat puţin interes sau entuziasm faţă de mare. Probabil că frica lor de ocean îşi are rădăcina în anticul crez semit că adâncul personifica puterea care lupta împotriva divinităţii. Dar pentru Israel, Domnul era Creatorul mării (Geneza 1:9 ş.urm.) şi ca atare, Stăpânul ei (Psalmul 104:7-9; Faptele Apostolilor 4:24). El o obligă să acţioneze spre binele omului (Geneza 49:25; Deuteronom 33:13) şi în cele din urmă spre lauda Sa (Psalmul 148:7). În limbajul figurativ folosit de Isaia (17:12) şi de Ieremia (6:23) marea se supune întru totul poruncii lui Dumnezeu. Multe dintre manifestările puterii miraculoase ale Domnului au avut de a face cu marea (Exod 14-15; Psalmul 77:16; Iona 1-2). Tot aici se încadrează şi umblarea lui Cristos pe mare şi potolirea furtunii (Matei 14:25:33; vezi G. Bornkamm, „The Stilling of the Storm in Matthew", în G. Bornkamm, G. Barth şi HJ. Held, Tradition and Interpretation in Matthew, 1963, p. 52 ş.urm.). Triumful final al lui Dumnezeu va atrage după sine dispariţia mării în lumea de apoi (Apocalipsa 21:1).

J.G.S.S.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: