MisiaMISIA. Este ţara unui popor din Asia Mică din perioada preelenistice, fără a fi însă o unitate politică în perioada istoriei clasice şi, de aceea, nu a putut fi identificată cu precizie. A fost aşezată într-un ţinut deluros şi împădurit, pe ambele părţi ale drumului principal din N care ducea de la Pergam la Cyzicus, un oraş aşezat pe coasta Mării Mormona, o regiune care se întinde de la graniţa Friglei în V până la Capul Troa. Troa însuşi, împreună cu Asos şi cu alte câteva state de pe coastă, şi chiar Pergamul, pot fi considerate ca făcând parte din Misia. A fost regiunea de N a provinciei romane a Asiei. Pavel a ajuns în părţile de E ale Misiei, trecând prin Frigia spre Bitinia (Faptele Apostolilor 16:7), când a fost abătut din drum şi forţat să treacă prin Misia (v. 8) spre Troa, urmând probabil o rută prin partea de S a regiunii.

E.A.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: